Praha +420 228 885 526
Praha +420 228 885 526

Chci se učit

Les Roches

Město Bluche, Švýcarsko

Magisterské studium a MBA

Les Roches nabízí dva magisterské programy: magistr obchodní administrativy (MBA) a magistr ve sféře řízení. Cílem obou programů je příprava odborníků, kteří již v oboru pracují, na novou kariérní výzvu. Absolventi daných programů získávají veškeré znalosti nezbytné k založení vlastního podniku nebo k získání vedoucí pozice ve velkých mezinárodních firmách.


Magistr obchodní administrativy (MBA)

Délka programu činí 1 rok. Během studia si studenti vybírají ze dvou specializací: marketing nebo finance. Studium u studentů rozvíjí jejich organizační schopnosti a učí je strategické analýze a rozhodování na základě aktuální situace.

Získání diplomu je podmíněno sepsáním a obhájením disertační práce.

Předměty

Úvodní kurz:
 • Účetnictví;
 • Ekonomika;
 • Výzkumné metody;
 • Vystupování na veřejnosti.


První semestr:
 • Specifika managementu v různých zemích;
 • Vedení a rozvoj;
 • Strategický marketing v oblasti hotelnictví;
 • Trvale udržitelný rozvoj;
 • Trendy v cestovním ruchu a hotelnictví;
 • Strategický operační management;
 • Finanční řízení a rozpočtování.
Druhý semestr:
 • Ekonomika podnikání;
 • Strategický management;
 • Revenue management a cenotvorba;
 • Cestovní ruch a event management;

Ve druhém semestru studenti vypracovávají výzkumný projekt.

Specializace

Každá specializace zahrnuje doplňující předměty.

Finance
 • Nemovitosti v pohostinství
 • Podnikové finance
 • Investiční strategie na finančních trzích a řízení aktiv
 • .

Marketing
 • Chování spotřebitele
 • Brand marketing
 • Digitální marketing

Získání diplomu je podmíněno sepsáním a obhájením disertační práce.

Požadavky k přijetí

 • Věk od 24 let.
 • Bakalářský titul nebo pracovní zkušenost z hotelového managementu.
 • Znalost AJ (IELTS 5.5 nebo TOEFL — 550 z klasického testu a 80 z IBT).
 • Pohovor.

Vedení v hotelovém průmyslu

Vedoucí schopnosti lze a je nezbytné rozvíjet. Vedoucí pracovník musí být schopen řešit konflikty a činit rozhodnutí, mít strategické chápání a rozumět trendům, aby společnost vedl vpřed správným směrem. Tento program je určen těm, kteří chtějí v budoucnu vést skupinu lidí nebo ji již vedou, a chtějí se ve svém oboru posunout dál.

Předměty

První semestr:
 • Základy vedení
 • Strategický operační management
 • Organizační kultura
 • Finanční management
 • Metody výzkumu

Druhý semestr:
 • Inovace a tvůrčí myšlení
 • Strategický management
 • Řešení konfliktů a vyjednávání
 • Řízení v organizaci

Po absolvování kurzu obhajují studenti diplomový projekt, který probíhá v několika etapách. V první etapě přichází klient (skutečná firma z hotelového průmyslu) se svým problémem. Studenti zkoumají, jak by ho mohli vyřešit. Práce probíhá ve skupině. Na konci kurzu předloží studenti klientovi řešení problému.

Požadavky k přijetí

 • Věk od 21 let
 • Bakalářský titul, ideálně v oblasti hotelového managementu
 • Znalost AJ (IELTS 5.5 nebo TOEFL — 550 v klasickém testu a 80 v IBT)
 • Pohovor
IQ Consultancy

Oficiální zástupce vysokých škol v ČR

Vyřizujeme: výběr vysoké školy a studijního programu, komunikaci s univerzitou, potřebné dokumenty a jejich překlad,  ubytování, zajistíme testování z angličtiny.

Za umístění na univerzitu nám nic nezaplatíte.

Ing. Kristýna Lebedová

Ing. Kristýna Lebedová
+ 420 228 885 526

Vedoucí projektu

Aktuální novinky

Novinky

Novinky

eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика