Praha +420 228 885 526
Praha +420 228 885 526

Chci se učit

Jak se přihlásit

Výběr a zápis na zahraniční univerzitu je vzrušující, ale dlouhotrvající proces. Odborníci vzdělávací společnosti IQ Consultancy, oficiálního zástupce předních univerzit nabízejících studium pohostinství pro Čechya východní Evropu, Vám pomohou projít všemi etapami, od výběru studijního programu až po přípravu dokumentů a samotný zápis. A to navíc zdarma!

Budoucí maturanti a absolventi středních škol

Absolventi středních škol mají několik možností, jak začít studovat na švýcarských hotelových školách:

  • Bakalářský program (Bachelorof Business Administration/Bachelorof Business/BachelorofArts): ukončené vysokoškolské vzdělání, díky kterému se mohou absolventihlásit na vedoucí pozice v různých odvětvích oblasti pohostinství. Délka studia 3,5 roku. 
  • Diplomovaní specialisté (Diploma/Certificate/AssociateofApplied Science): v těchto studijních programech získávají studenti nezbytné dovednosti a znalosti, díky kterým mohou ihned po ukončení studia vykonávat odbornou práci. Studium lze absolvovat ve všech školách, kde se vyučuje bakalářský program. Délka studia 2 až 2,5 roku. 
  • Letní programy: krátkodobé kurzy, které poskytují představu o fungování daného oboru, seznamují studenty s principy výuky a atmosférou zvolené školy. Délka 1-2 týdny. 

Pro započetí procesu je nezbytné podat přihlášku na našich webových stránkách nebo zavolat do naší kanceláře. Spojíme se s vámi, odpovíme na vaše otázky, pomůžeme vám vybrat vhodnou vysokou školu a studijní program. Spolu s vámi vyplníme a podáme přihlášku ke studiu. Pomůžeme vám napsat motivační dopis a zařídit veškeré dokumenty potřebné k nástupu do školy. Mezi dokumenty nezbytné k přijetí patří: maturitní vysvědčení a certifikát o úrovni anglického jazyka (IELTS nebo TOEFL). V době nástupu na VŠ vám musí být nejméně 18 let. Pro účast v letním programu nejsou nutné žádné dokumenty, pouze vaše žádost.

Studenti a absolventi VŠ

Studenti a absolventi vysokých škol si mohou na švýcarských hotelových školách vybrat jednu ze dvou variant navazujícího studia:

  • Magisterské studium (Master of Science): magisterské vzdělání mohou získat ti, kteří již mají vysokoškolské vzdělání v oblasti pohostinství nebo jiné podobné oblasti. Program je zaměřený na rozvoj dovedností a analytických schopností, nezbytných pro provádění finančních rozhodnutí a vytvoření vlastní taktiky a strategie při řešení složitých finančních otázek. Délka studia 1 rok.
  • Postgraduální studium (Post GraduateDiploma/Post GraduateHigherDiploma): programy pro ty, kteří získali vysokoškolské vzdělání v jiné oblasti a chtějí změnit svou specializaci nebo si vybudovat kariéru v oblasti pohostinství. Tyto programy jsou určeny také těm, kteří již pracují v oblasti hotelnictví a chtějí pracovat na vedoucí pozici nebo získat pracovní zkušenost v mezinárodní společnosti. Délka studia 1,5 až 2 roky. 

Pro započetí procesu je nezbytné podat přihlášku na našich webových stránkách nebo zavolat do naší kanceláře. Spojíme se s vámi, odpovíme na vaše otázky, pomůžeme vám vybrat vhodnou vysokou školu a studijní program. Spolu s vámi vyplníme a podáme přihlášku ke studiu. Pomůžeme vám napsat motivační dopis a zařídit veškeré dokumenty potřebné k nástupu do školy. Mezi dokumenty nezbytné k přijetí patří: bakalářský diplom nebo diplom o vysokoškolském vzdělání a certifikát o úrovni anglického jazyka (IELTS nebo TOEFL). V době nástupu do studijního programu vám musí být nejméně 21 let.

Odborníci

Pro odborníky, kteří již v daném odvětví pracují, bude zajímavý program MBA.

  • MBA (Master of Business Administration): program je určen zájemcům s vysokoškolským vzděláním a pracovní zkušeností v oblasti pohostinství, kteří chtějí získat práci na vedoucí pozici nebo si plánují otevřít vlastní podnik. Délka studia 1 rok.

Pro započetí procesu stačí podat přihlášku na našich webových stránkách nebo zavolat do naší kanceláře. Spojíme se s vámi, odpovíme na vaše otázky, pomůžeme vám vybrat vhodnou vysokou školu a studijní program. Spolu s vámi vyplníme a podáme přihlášku ke studiu. Pomůžeme vám napsat motivační dopis a zařídit veškeré dokumenty potřebné k nástupu do školy. Mezi dokumenty nezbytné k přijetí patří: bakalářský diplom, pracovní zkušenost na vedoucí pozici a certifikát o úrovni anglického jazyka (IELTS nebo TOEFL). V době nástupu na VŠ vám musí být nejméně 24 let.

Odborná pomoc

Společnost IQ Consultancy je odborníkem na vzdělávání v zahraničí a oficiálním zástupcem předních vysokých škol se zaměřením na studium pohostinství. Naši odborníci vám pomohou projít všemi etapami vedoucími k nástupu do škol Glion, Les Roches, или Blue Mountains. Pomůžeme vám vybrat vhodný směr a školu, zajistit nezbytné dokumenty a připravit se na studium.

IQ Consultancy

Oficiální zástupce vysokých škol v ČR

Vyřizujeme: výběr vysoké školy a studijního programu, komunikaci s univerzitou, potřebné dokumenty a jejich překlad,  ubytování, zajistíme testování z angličtiny.

Za umístění na univerzitu nám nic nezaplatíte.

Be. Dominika Cimrová

Be. Dominika Cimrová
+ 420 228 885 526

Ředitelka kanceláře v Praze


Aktuální novinky

Novinky

Novinky

eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика