Praha +420 228 885 526
Praha +420 228 885 526

Chci se učit

Turistický management

Dnes mají odborníci a vedoucí mezinárodního prúmyslu cestovního ruchu zajímavé ambiciózní úkoly – vytvoření značky území, prosázování regionu nebo jednotlivého turistického objektu, efektivní a odpovědné použití přírodního potenciálu, vytvoření nových turistických produktů. Možnost stát se „člověkem světu“ – cestovat, komunikovat s lidmi z různých zemí a měst – je příjemným bonusem a dělá sféru cestovního ruchu zvlášť atraktivní pro žáky a studenty, kteři vybírájí budoucí povolání.

Svět bez hranic

Potřeby odvětví cestovního ruchu se mění každý den, protože jsou ovlivněny obrovským množstvím faktorů - přírodními katastrofami, geopolitikou, módními trendy, ekonomickou situací ve světě a jednotlivými zeměmi. Proto od specialistů a manažerů v této oblasti se očekává nejen profesionalita, ale také flexibilita, odpovědnost, znalost kulturních zvláštnosti země, pochopení mentality jejích obyvatel. Studijní programy v oblasti cestovního managementu jsou přizpůsobeny těmto požadavkům: nejenže dávají studentovi kvalitní teoretický i praktický základ, ale také pomáhají rozvíjet analytické a vůdčí schopnosti, rozpoutat tvořivost a připravit se na kariéru v jakémkoliv místě na světě.

Studenti studují předměty, jako jsou:

 • Úvod do mezinárodního pohostinství
 • Efektivní komunikace
 • Antropologie cestovního ruchu
 • Cestovní ruch a udržitelný rozvoj
 • Trendy v oblasti cestovního ruchu a pohostinství
 • Organizace akcí
 • Mezinárodní finance
 • Kulturní rozmanitost
 • Životní prostředí
 • Zdravý životní styl
 • Politika a mezinárodní vztahy

Kariéra

Programy turistického managementu mezinárodních škol pro pohostinství přesahují rámec obvyklého univerzitního vzdělávání. Studium má praktický charakter a bere v úvahu dynamiku změn v průmyslu, co dává absolventům programů konkurenční přednost při zaměstnání. Celosvětově uznávaný diplom ve sféře turistického managementu otevírá před odborníky dveře nejlepších firem v oblasti cestovního ruchu, zábavy a pohostinství, například Disneyland, Bloomberg, Hilton, Soho House, Booking.com.

Kde studovat

Les Roches (Švýcarsko)

Vysoka škola patří mezi tří nejlepší instituce ve světě v oblasti pohostinství (del průzkumu TNS Global Survey). Většina vzdělávacích programů umožňuje studentům získat praktické vzdělání v oblasti cestovního ruchu (například obory jako «Resort Management», «Event Management» a další). Studijní areál ve Španělsku nabízí program, zaměřený na marketing v oblasti luxusního cestovního ruchu.

Blue Mountains (Austrálie)

Táto vysoká škola je jedničkou mezi vysokými školami hotelového managementu v Austrálii, Asii a Tichomoří (dle průzkumu TNS Global Survey). Většina studijních programů školy připravují studenti na úspěšnou kariéru v oblasti cestovního ruchu a pohostinství. Blue Mountains je členem mezinárodní organizace The International Centre of Excellence in Tourism & Hospitality Education.

IQ Consultancy

Oficiální zástupce vysokých škol v ČR

Vyřizujeme: výběr vysoké školy a studijního programu, komunikaci s univerzitou, potřebné dokumenty a jejich překlad,  ubytování, zajistíme testování z angličtiny.

Za umístění na univerzitu nám nic nezaplatíte.

Be. Dominika Cimrová

Be. Dominika Cimrová
+ 420 228 885 526

Ředitelka kanceláře v Praze


Aktuální novinky

Novinky

Novinky

eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика