Praha +420 228 885 526
Praha +420 228 885 526

Chci se učit

Glion London, Business & Hospitality School

Londýn, Velká Británie

Bakalářské studium

 • Bakalář podnikového řízení
 • Bakalář společenských věd

Bakalářské studium je určeno pro absolventy středních škol, kteří mají zájem získat vzdělání v oblasti pohostinství. Délka studia je 3,5 let.  

Studenti si mohou vybrat jedno ze tří zaměření. 

 1. Hotelový management.
 2. Hotelový management (program Multicampus).
 3. Event management, sportovní management, management zábavního průmyslu (program Multicampus).

Multicampus

Během studia v programu Multicamps stráví student 3 semestry ve Švýcarsku, 2 semestry v Anglii a absolvují 2 šestiměsíční praxe.

Studium a výuka

Výuka v Glion Institute ofHigher Education se liší unikátní výstavbou učebního procesu, který zajišťuje jedinečnost bakalářského programu.   

Kromě studia základních předmětů se studenti seznamují s principy fungování podniků ve sféře pohostinství. 


Akademická část programu se skládá ze třech částí:
 1. Studium všeobecně-vzdělávacích předmětů.
 2. Soustředěná teoretická a praktická přípravav rámci odborných předmětů
 3. Studium základních obchodních disciplín. 

Všeobecně-vzdělávací předměty

 • Informační technologie
 • Cizí jazyky
 • Psychologie
 • Přírodní vědy
 • Anglická literatura
 • Filozofie
 • Etika
 • Krásná umění
 • .

Obchodní předměty

 • Účetnictví
 • Podnikání
 • Finanční řízení
 • Marketing
 • Legislativa a základy právní vědy
 • Statistika
 • Moderní výzkumné metody
 • Finanční analýza
 • Brand management

Praxe v oboru

Studenti mají povinnost absolvovat 2 pracovnístáže v délce 6 měsíců. Během toho období pracují studenti ve firmách ve sféře pohostinství po celém světě. Praktikují získané znalosti, dělají první kroky ve své kariéře a navazují pracovní kontakty. Praxe probíhá v pětihvězdičkových hotelech, restauracích, sportovních klubech a jiných organizacích. Studenti se připravují k úspěšné práci v mezinárodním prostředí a získávají profesionální a jazykovou praxi.

Podmínky přijetí

 • Věk 18 let v době zahájení programu.
 • Maturitní vysvědčení (minimálně 12 letstudia).
 • Znalost angličtiny (IELTS 5.5).
IQ Consultancy

Oficiální zástupce vysokých škol v ČR

Vyřizujeme: výběr vysoké školy a studijního programu, komunikaci s univerzitou, potřebné dokumenty a jejich překlad,  ubytování, zajistíme testování z angličtiny.

Za umístění na univerzitu nám nic nezaplatíte.

Ing. Kristýna Lebedová

Ing. Kristýna Lebedová
+ 420 228 885 526

Vedoucí projektu

Aktuální novinky

Novinky

Novinky

eduABROAD - Обучение за рубежом: новости рынка, каталог компаний, события, аналитика